Dầu kéo và định hình VBC FL – 10W – Buhmwoo

    Dầu VBC FL – 10W – dầu kéo và định hình chất lượng cao được sản xuất bởi BUHMWOO – thương hiệu dầu công nghiệp Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn cầu.

    Dầu kéo và định hình VBC FL – 10W được thiết kế phù hợp với máy ép vây nhôm và đồng mở rộng hoạt động cung cấp độ bôi trơn cao bằng cách sử dụng phụ gia bôi trơn và chất điều chỉnh ma sát.